Αρχική NEA

ΑρχικήΠΡΟΙΟΝΤΑΧΑΛΚΑΔΕΣ ΑΚΟΛΛΗΤΟΙ - ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ S Χαλκάς ακόλλητος (Νίκελ) Νο 18 εώς 40

Χαλκάς ακόλλητος (Νίκελ) Νο 18 εώς 40

Κωδικός: ΧΑΛ.0001.03 - ΧΑΛ.0007.03

Εταιρεία: Vermetal

Χρώμα: Νίκελ

  1. ΧΑΛ.0001.03   Νο 18   (Πάχος Σύρματος  Ø 3 χιλ.)
  2. ΧΑΛ.0002.03   Νο 20   (Πάχος Σύρματος  Ø 3 χιλ.)
  3. ΧΑΛ.0003.03   Νο 22   (Πάχος Σύρματος  Ø 3,5 χιλ.)
  4. ΧΑΛ.0004.03   Νο 25   (Πάχος Σύρματος  Ø 3,5 χιλ.)
  5. ΧΑΛ.0005.03   Νο 30   (Πάχος Σύρματος  Ø 4 χιλ.)
  6. ΧΑΛ.0006.03   Νο 35   (Πάχος Σύρματος  Ø 4 χιλ.)
  7. ΧΑΛ.0007.03   Νο 40   (Πάχος Σύρματος  Ø 4 χιλ.)